Albanais : libër mbi Islamin në gjuhën shqipe

Informations

Prix réduit ! kur'ani fisnik Përkthime i kuptimeve të tij me komentim në gjuhën shqipe Përktheu dhe komentoi :H. Sherif Ahmeti Agrandir l'image

Coran en Albanais : kur'ani fisnik Përkthime i kuptimeve të tij me komentim në gjuhën shqipe Përktheu dhe komentoi

9786038095454

Neuf

Ndihmen per velleZerit tane de flasin gjuhen shdipe; dhe duke e praktikuar fjalen e Allahut xh. sh."Ka nderin de t'ia ofroje lexuesit te nderuar kete Kur'an te perkthyer e te komentuar ne gjuhen shgipe nga H. ef. Sherif Ahmeti .Ky perkthim me komentim eshte reZultat te cilin e ka arritur perkthyesi gjate studimit te Kur'anit.

Plus de détails

22,62 € TTC

-22%

29,00 € TTC

Ce produit n'est plus en stock

  kurani fisnik me Përkthime i kuptimeve të tij me komentim në gjuhën shqipe Përktheu dhe komentoi :H. Sherif Ahmeti

  Me emrin e Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit

  " Liber i begatshem, Ne ta shpallem ty kete, ge t'i studiojne argumentet e Tij dhe ge te marrin mesim prej Tij ata de kane mend" (Sad-29)
  Falenderimi i takon vetem Allahut , Zotit te boterave i cili thote:"A nuk e perfillin ata Kur'anin? Sikur te ishte prej dikujt tjeter, perve prej Allahut, do te gjenin ne te shume kunderthenie". (En Nisae 82) E pada dhe meshira dofte mbi Muhammedin a.s., mbi familjen e tij, mbi shoket e tij, dhe mbi te gjithe ata ge pasuan dhe pasojne rrugen e tij deri ne diten e gjykimit. Pejgamberi yne a.s. ka thene:" Me i miri prej jush eshte ai ge e meson Kur'anin dhe ia meson Ate dikujt tjeter". Gjithashtu ka thene:" Lexojeni Kur'anin, sepse Ai deshmon per lexuesin e Tij, diten e kijametit. Kompleksi i mbretit Fehd ibn AbdulaZiZ per shtypjen e Kur'anit te ndershem ne Medine, duke i Zbatuar urdherat e tij dhe duke dene men mbikegyrjen dhe kujdesin e tij, per perpikmerine gjate shtypjes te Kur'anit, per shperndarjen e Tij ne mes te muslimaneve,si edhe per perkthimin e Tij ne gjuhe te ndryshme, ndermjet te cilave edhe ne gjuhen shgipe. Ju ofron kete perkthim me dellim ge t'i realiZoje dellimet e tij me te larta. Liga e botes islame duke patur parasysh: -Bashkepunimin ndermjet Ministrise per Ceshtje ISLAME, te Vakfit THirjes dhe UdheZimeve e cila e kontrollon Kompleksin, dhe Liges se Botes ISLAME eshte ne sherbim te Kur'anit, per perkthim, shtypje dhe publicitet te e Tij ne mbare boten. -Bindjen per nevojen e perkthimit te kuptimeve te Kur'anit ne te gjitha gjuhet e gjalla, me Gellim de te perhapet thirrja islame me urtesi dhe keshilla te mira, -Ndihmen per velleZerit tane de flasin gjuhen shdipe; dhe duke e praktikuar fjalen e Allahut xh. sh."Ndihmohuni mes vete me te mira dhe ne te mbara".(El Maide ne ajetim2) Ka nderin de t'ia ofroje lexuesit te nderuar kete Kur'an te perkthyer e te komentuar ne gjuhen shgipe nga H. ef. Sherif Ahmeti e te korrektuar nga Mensur Halili me banim ne Oder Tetove , student i diplomuar ne Medine. Kete perkthim e vertetoi Liga e botes islame nen kontrollin e te ciles u be edhe korrektura e tij. E falenderojme Allahun xh.sh. de na e mundesoi kryerjen e ketij punimi dhe ofrimin e tij velleZerve muslimane, te cilet e flasin gjuhen shdipe ne Shgiperi dhe jashte saj, me shprese se me te vertete lexuesit do te shkepusin dicka nga drita e tij e cila ua forcon besimin dhe i ben de te jeme te lumtur si ne kete bote ashtu edhe ne boten tjeter (Ahiret). Me ne fund duhet te theksojme se perkthimet e Kur'anit ne gjuhe te tjera sado de te jene te stilit te larte, nuk mund t'ia arrijne dellimit definitiv te Tij, i cili eshte mrekulli deri ne diten e kijametit. Ky perkthim me komentim eshte reZultat te cilin e ka arritur perkthyesi gjate studimit te Kur'anit. Per kete arsye nuk mund te jete i Zhveshur nga gabimet e ndryshme , sepse vete natyra e njeriut e bem ate ge te jete i manget . l plote eshte vetem Allahu xh.sh. Pra lexues te nderuar ju lusim de po te keni ndonje verejtje, apo keshille ndaj ketij perkthimi, t'i dergoni ato NE Ministrine per Ceshtje ISLAME te Vakfit, THirjes dhe UdheZimeve, ose ne Ligen e Botes ISLAME, ne menyre ge ti permiresojme gabimet ne botimet e ardhshme. Zoti na drejtofte ne rrugen e drejte.

  Le Sens des Versets du Saint Coran / Arabe-Albanais , par Cheikh Sherif Ahmeti - القرآن الكريم و ترجمة معانيه و تفسيره إلى اللغة الألبانية

  Le présent essai de traduction et de commentaire des versets du Saint Coran qu'il nous propose Cheikh Sherif Ahmeti et qu'il qualifie d'humble contribution à la diffusion de I'lslam est un outil précieux particulièrement pour la Ouma Islamique albanaise pour qui la non maitrise de l'arabe constituait une barrière pour la connaissance de la parole de Dieu contenue dans le Livre Saint.

   « ... qui a envoyé à des gens illettrés un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse... ». Sourate 62 (le Vendredi) : verset 2.

  Ce verset souligne les trois fonctions importantes, a savoir la Tilawah (recitation) du Qour'an, la Tazkiyah (purification/réformation) de l'homme et le Ta'lim (enseignement) de la signification du Qour'an; fonctions importantes que devait remplir le Prophète Mouhammad #| qui, conscient de son rôle de modèle a
  suivre, a dit : «Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Qour'an et l’a enseigné [aux autres] ».

  Or l'apprentissage du Coran nécessite une révision constante ; et son enseignement suppose une bonne compréhension du sens de ses versets. Bien qu'il existe depuis fort longtemps beaucoup de traductions du Qour'an en langue française, ce livre est le premier du genre à offrir tous les avantages permettant d'accéder a cette recommandation du Prophète :

  - le texte arabe figure en regard de la traduction, ce qui permet au lecteur ne comprenant pas la langue arabe d'avoir sous les yeux le sens de ce qu'il lit en arabe ;

  - cette traduction est complétée par des notes explicatives

  RELIURE : - trupave të ngurtë
  AUTEUR : -Përkthime i kuptimeve të tij me komentim në gjuhën shqipe Përktheu dhe komentoi :H. Sherif Ahmeti
  LANGUE : - shqipe - Arab
  ANNEE : -2013
  SUPPORT: -libër
  THEME : - kur'ani fisnik Përkthime
  ÉDITIONS : -Kompleksi i mbretit Fehd ibn AbdulaZiZ per shtypjen e Kur'anit te ndershem ne Medine
  Condition : -i ri
  Nombre de Pages : -1300
  FORMAT (CM) :12 x 17 cm
  Poids (kg) : -1.200 kg
  EAN13 : -9786038095454

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Coran en Albanais : kur'ani fisnik Përkthime i kuptimeve të tij me komentim në gjuhën shqipe Përktheu dhe komentoi

Coran en Albanais : kur'ani fisnik Përkthime i kuptimeve të tij me komentim në gjuhën shqipe Përktheu dhe komentoi

Ndihmen per velleZerit tane de flasin gjuhen shdipe; dhe duke e praktikuar fjalen e Allahut xh. sh."Ka nderin de t'ia ofroje lexuesit te nderuar kete Kur'an te perkthyer e te komentuar ne gjuhen shgipe nga H. ef. Sherif Ahmeti .Ky perkthim me komentim eshte reZultat te cilin e ka arritur perkthyesi gjate studimit te Kur'anit.

Trusted Shops Reviews

Promotions

Nouveaux produits

Meilleures ventes

Fabricants